NIERUCHOMOŚCI

Celem inwestycji w nieruchomości Naskers Investments jest budowa portfela nieruchomości poprzez zakup, następnie modernizacje i remont a tym samym podniesieniem wartości wybranych budynków, zakończony sprzedażą gotowych lokali lub zatrzymaniem ich w portfelu.

Naskers Investments zajmuje się także rewitalizacją niezamieszkałych kamienic, zabudową wolnych działek budynkami mieszkalnymi lub usługowymi ich sprzedażą, wynajmem lub komercjalizacją jak i nabywaniem oraz wynajmowaniem pojedynczych mieszkań.

Proces ten jest powtarzany wielokrotnie w celu maksymalizacji zwrotu dla Naskers Investments.

W przypadku nieruchomości mieszkalnych oraz komercyjnych o znacznej wartości inwestycji, część projektów realizujemy wspólnie z naszymi partnerami.

Jeśli Jesteście Państwo zainteresowani koinwestycjami przy projektach inwestycyjnych realizowanych w nieruchomości, serdecznie zapraszamy do współpracy.

Koinwestycje w nieruchomości realizowane są przy zabezpieczeniu wniesionych wkładów zarówno na wpisach w księgach wieczystych jak i na udziałach spółek celowych (SPV) za pośrednictwem których realizujemy powyższe inwestycje, co jest gwarancją bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału.