ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Systemy fotowoltaiczne to jedne z najpopularniejszych, odnawialnych źródeł energii (OZE). Obecnie posiadanie w domu minielektrowni staje się nie tylko luksusem, ale i często koniecznością. Ceny prądu rosną z dnia na dzień, a możliwości, jakie daje fotowoltaika są wyjątkowe i dają realne korzyści finansowe...

W ramach inwestycji w odnawialne źródła energii w obszarze zainteresowań Naskers Investments jest budowa farm fotowoltaicznych.

Aktualnie spółka prowadzi działania zmierzające do pozyskania gruntów oraz finansowania niezbędnego do realizacji pierwszych projektów, których rozpoczęcie planowane jest na marzec 2020r