Co robimy

"Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć."

Poszukujemy perspektywicznych projektów w branży nieruchomości oraz innowacyjnych projektów w sektorze nowych technologii ze szczególnym nastawieniem na gaming oraz aplikacje mobilne.

W kręgu naszych zainteresowań są także inwestycje w odnawialne źródła energii, które realizujemy poprzez finansowanie projektów własnych farm fotowoltaicznych zarówno jako inwestor wyłączny jak i koinwestor.

Inwestycje Naskers Investments mają na celu uzyskanie jak najwyższej stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy średniookresowym horyzoncie inwestycji od 3 do 5 lat.

Źródłem zysków Naskers Investments jest przede wszystkim wzrost wartości kapitału realizowany poprzez sprzedaż udziałów bądź akcji, a także dochody z wypłacanych dywidend.