O nas

"Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś."

 

Naskers Investments jest niezależną spółką inwestycyjną z Polskim kapitałem, której celem jest realizacja projektów inwestycyjnych w branżach: nowe technologie, nieruchomości, usługi dla biznesu oraz odnawialne źródła energii.

Przedmiotem działalności Naskers Investments jest nabywanie akcji, udziałów oraz innych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce zaliczone do sektora MSP, a także tworzenie i realizacja własnych projektów inwestycyjnych realizowanych przez nowo utworzone spółki własne.

Oprócz kapitału w nasze projekty inwestujemy naszą wiedzę, doświadczenie oraz czas aby oby osiągać ponad przeciętne zwroty z inwestycji.

 

 

Każdą inwestycję traktujemy indywidualnie. Strategie działania i podejmowane decyzje dostosowujemy do długoterminowych planów rozwoju firmy. Wiemy jak budować wartość, struktury i motywować grupy zarządzające. Przekształcamy rozwijające się spontanicznie spółki w uporządkowane, ale nadal dynamiczne firmy.

Decyzje podejmujemy szybko, ponieważ nie podlegamy zasadom korporacyjnej biurokracji, której centrum decyzyjne oddalone jest o tysiące kilometrów stąd.

Znamy i rozumiemy potrzeby regionu bardzo dobrze, tu mieszkamy i pracujemy, w każdą firmę inwestując naszą własną pracę i pieniądze.

Jesteśmy przekonani, że Naskers Investments to:

  • kierujący się wspólnymi wartościami starannie dobrany zespół ludzi
  • wiedza, doświadczenie i wyobraźnia
  • dojrzała kultura organizacyjna
  • potencjał pozwalający na ponoszenie ryzyka
  • determinacja i odwaga do wprowadzania zmian i realizacji nowych pomysłów biznesowych
  • wiarygodny partner biznesowy

W ciągu ostatnich 20 lat zainwestowaliśmy w ponad 30 projektów inwestycyjnych począwszy od nieruchomości po udziały i akcje polskich spółek kapitałowych.
Zdobyte doświadczenie jest dla nas niezwykle cenne.