Strategia

"Śmiałym szczęście sprzyja."

Koncentrujemy się na transakcjach, do których wnosimy wartość dodaną: znajomość realiów, kontakty, oraz dostęp do źródeł finansowania.

Inicjujemy i prowadzimy przedsięwzięcia, budując trwałe relacje biznesowe, oraz aktywnie uczestniczymy w procesach restrukturyzacji spółek i aktywów.

Naskers Investments skupia swoją uwagę na cyklach ekonomicznych i stara się korzystać z możliwości, które powstają w każdym z momentów cyklu.

Używamy naszego know-how i doświadczenia by tworzyć portfel inwestycji jak najlepiej mogący przeciwstawić się pogorszeniu ekonomii by utrzymać wysoki skorygowany o ryzyko zwrot z naszych inwestycji także dla naszych partnerów. Czynimy to przez wnikliwe badanie rynku, przywiązanie do szczegółu oraz rozumienie globalnych trendów.